Posted by: childagain | December 13, 2012

”Iar femeia să asculte de bărbat” (I)

Deși am spus că nu voi mai posta aici – cel puțin, pentru o vreme – am simțit că trebuia să clarific o temă de discuție pe care am avut-o cu cineva de curând. Nu din orgoliu, sau așa, ca să am eu ultimul cuvânt, ci din dorința de a aduce o altă înțelegere – cea adevărată, spun eu – în legătură cu această afirmație biblică atât de controversată.
Am mai spus și în altă parte, și repet : Biblia este o carte extraordinară, o ”colecție” de fapte istorice, pe de o parte,  și de reguli de comportament, și chiar de desăvârșire, pe de alta ! Pentru mine, ea a constituit mult timp cartea de căpătâi.  Chiar și acum, când am nevoie de un sfat, pe care nu îl pot găsi în interiorul meu, o deschid, și de obicei, ea îmi oferă exact sfatul potrivit, sau explicația necesară pentru înțelegerea unei situații.
Pot spune că am studiat-o și ”metodic”, pas cu pas, cu ajutorul unei societăți biblice, și empiric, din proprie inițiativă; asta, după ce am citit câteva texte importante din diferite religii ale lumii. Și, toate celelalte cărți m-au făcut să o prețuiesc și mai mult, pentru că am simțit că este ”vie”, adică îi vorbește fiecăruia pe limba lui – nu știu dacă puteți înțelege asta. Adică, deschizând-o, eu nu am primit niciodată sfaturi generale și dogmatice, ci exact cele potrivite pentru mine și situația mea.
Aici intervin, desigur, și alți factori: structura cititorului, credința lui, dacă a urmat sau nu un drum spiritual, etc. Nu știu sigur dacă Biblia le vorbește atât de clar tuturor… Iar mie, câteodată îmi oferă și mustrări, atunci când mă îndepărtez de drum !
Am spus toate acestea ca să înțelegeți că prețuiesc Biblia ca pe un Învățător, și uneori, chiar cred că un Spirit –  poate chiar Duhul Sfânt, sau îngerul nostru păzitor- ne aduce sub ochi exact frazele potrivite pentru situația noastră. Și totuși, nu cred orbește toate afirmațiile prezentate acolo ! Adică, nu cred orbește în interpretarea literală.
Se știe că toate marile texte ale umanității: Biblia, Bhagavad-Gita, etc., au cel puțin trei nivele de receptare, de înțelegere. Acestea ar fi:
– nivelul poveștii în sine – și o să-l numim pământesc, material
– nivelul psihologic, sau sufletesc
– nivelul spiritual, sau înalt teologic
Există, apoi, mai multe chei de descifrare ale acestor nivele, dar eu mărturisesc că nu am înțeles prea bine ce este cu aceste chei. Pur și simplu, eu simt când o interpretare este adevărată, dar nu este o simțire vagă, ci așa, ca și cum totul ar fi al locul lui, fără ”noduri”. Un neadevăr îl simt ca pe un fel de ”nod” sau de ”ghiont” în structura unui material. Sau, ca pe o construcție fără consistență – cu alte cuvinte, ”povești”. Poate că nu am reușit să vă dau o idee clară :), dar asta simt eu ! O asemenea ”construcție” am simțit și în cazul romanului lui Daniel Brown ”Codul lui Da Vinci”. Foarte complex-intelectuală, aiuritoare, dar fără consistență spirituală !
Ca să revin la subiect, atunci când am citit  fraza din titlu în Epistola către Efeseni a Ap. Pavel, am simțit acel ”nod”! Deși sunt credincioasă, iar atunci eram și mai mult decât acum, afirmația m-a izbit neplăcut, ca pe o totală negare a principiului creștin al iubirii necondiționate : „unde nu există grec sau barbar, bărbat sau femeie, ci toate și în toți Hristos”. Dacă Hristos e în toți și în toate, atunci de ce femeia ar trebui să asculte de bărbat ? Orice femeie de orice bărbat ?
”Pentru că Hristos e cap Bisericii, iar bărbatul e cap femeii”, se mai spune în această epistolă. Luată așa, în sine, logica frazei pare simpluță de tot ! De fapt, nu văd nici o legătură cauzală între cele două. Da, bărbatul trebuie să își iubească femeia precum Hristos Biserica – acesta este un adevăr. Și ea, desigur că trebuie să îi răspundă cu aceeași iubire ! Dar mai departe, să extindem forțat raționamentul până la a-l asimila pe bărbat cu însuși Hristos, de care femeia ar trebui să asculte necondiționat, ba chiar ”să se teamă”, mi se pare o nebunie ! Atunci, unde ar mai fi Dumnezeirea din femeie, harul pe care îl are și ea, ca și bărbatul ?  ”Căci sunteți toți Dumnezei, și fii ai Celui Preaînalt”, se mai spune în altă parte (Psalmul81)
Desigur, putem lua în considerare și epoca în care a fost scrisă epistola –  nu prea favorabilă femeilor – și concepțiile personale ale apostolului Pavel, care transpar printre rânduri, în ciuda credinței și ascultării de Hristos. Care, nu a făcut niciodată vreo afirmație în genul inferiorității femeii ! Nici într-o Evanghelie nu se menționează ”ascultarea femeii față de bărbat” sau eventuala ei inferioritate spirituală. Dimpotrivă, el ia apărarea femeii pierdute care i-a uns picioarele cu mir, și spune că ea a făcut pentru el mai mult decât învățații și credincioșii care stăteau cu el la masă. ”Iertate sunt păcatele ei, căci mult a iubit !” Și, mai ia chiar și apărarea femeii adultere ! Pentru că El a știut să diferențieze un păcat mic, pentru care a existat căință, de păcatele mari și ascunse ale acuzatorilor ei. Iar prima persoană care l-a văzut după Învierea Sa a fost o femeie: Maria-Magdalena, fosta păcătoasă.
Deci, cuvintele Epistolei către Efeseni a Ap. Pavel, care au fost păstrate și în cursul ritualului nunții, aparent nu prea au fundament spiritual ! Unii preoți chiar o recunosc, jenați, și încearcă să dreagă dând explicații de genul: femeia trebuie să asculte numai de bărbatul credincios, și care o iubește. Dar, adevărul este că, privită la nivel pur ”fizic”, literal, această afirmație nu prea are substanță. Însă, după cum am spus mai sus, există și alte nivele. Iar faptul că Hristos, sau Divinitatea, oricine ar fi El, a îngăduit să rămână acolo acele cuvinte, înseamnă că există un adevăr mai profund, dincolo de afirmația ”ilogică” de suprafață.
Atât cât am putut eu înțelege, la nivelul percepției psihologice (deci al doilea nivel), ”femeia” și ”bărbatul” sunt principii universale, existente în fiecare ființă vie. Yin și Yang, ziua și noaptea, cald și rece, etc. Yinul, feminitatea, ar reprezenta și latura emoțională, sufletească, trăirile sufletești bogate și schimbătoare. Yangul, pe de altă parte,  reprezintă  și mentalul, rațiunea, voința, puterea de decizie. În acest sens, Yinul, emoțiile, trebuie întotdeauna să fie subordonate Yangului, rațiunii luminate, principiilor moralei atemporale. Privită astfel, afirmația chiar își capătă sens ! În orice om, trăirile emoționale necontrolate trebuie puse sub controlul rațiunii. Fie că este el bărbat, sau femeie… Fiindcă, există și femei preponderent Yang – cu voință și putere de decizie superioare bărbaților, și bărbați Yin – sensibili, schimbători, cu suflet de artist.
În mod similar, la nivel psihologic,  poate fi privită și afirmația din Geneză, conform căreia ”Dumnezeu a făcut pe Eva din coasta lui Adam”. ”Coasta” sau substanța din care a fost făcut Adam este aceeași energie primordială, creată, care a fost folosită și la geneza Evei. Principiile universale feminin și masculin își au originea din aceeași energie primordială, din aceeași ”substanță”, deci, cu atât mai mult, Eva nu-i poate fi inferioară lui Adam ! Că Dumnezeu le-a dăruit proprietăți diferite, ca să se poată completa reciproc, asta e o cu totul altă poveste ! La început, se pare că numai împreună puteau alcătui un om întreg, după cum spune Geneza: ”Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie.” Deci, se vede că este vorba exact de aceste două energii de care spuneam, prezente în fiecare om, și în fiecare ființă vie.
Iar Eva a adus ”căderea”: emoțiile, instinctele scăpate de sub controlul rațiunii, și care ”nu ascultă” de rațiune, aduc căderea spirituală a omului. Și e nevoie apoi de un lung drum de reabilitare !
Dar, dacă mai detaliem puțin, și făcând o legătură și cu afirmația acelor preoți că: ”numai bărbatul credincios trebuie ascultat” – putem spune că numai rațiunea luminată de focul spiritului, și călăuzită de Sinele divin, poate constitui un veritabil ”stăpân” pentru ”Eva”, pentru trăirile emoționale. Dacă emoțiile ascultă de alți ”stăpâni” – altfel-spus, de o rațiune rece, lumească – acest lucru nu este un plus, ci un minus sufletesc și spiritual.
Ar mai fi multe de spus pe această temă, dar pentru că nu vreau să mă lungesc inutil, prefer să mă opresc aici !
O singură adăugire, legată de eventuala ”superioritate” sau ”inferioritate” a bărbatului sau femeii, de care se discută atât: există și bărbați superiori, și femei superioare, dar foarte puțini din fiecare categorie. Prin ”superior” eu înțeleg nu numai inteligență, ci și putere de pătrundere, iubire, înțelegere – cu alte cuvinte: puțin har !
Ei bine, aceste ființe superioare, indiferent ce sex au ales la întrupare, vor avea de întâlnit în cursul vieții mai ales bărbați, sau femei, mediocri, sau chiar inferiori ! Poate, tocmai în sensul învățării și ”ridicării” acestora, sau dimpotrivă, în sensul completării înstruirii proprii. Desigur că nu e plăcut, e chiar dureros, dar la un moment dat, ei ajung să înțeleagă ”mecanismul destinului”, și nu se mai revoltă ! Poate că e nevoie ca acei ”superiori” să învețe și puțină smerenie… și, da ascultare ! Dar nu față de un bărbat sau o femeie anume – excepție fiind, desigur, duhovnicii – ci față de Dumnezeu-însuși, prin situațiile de viață pe care li le pregătește.
Trebuie să ne amintim că îngerul căzut era cel dintâi printre îngeri în privința calităților, dar a căzut pentru că nu avea smerenie și ascultare ! Desigur, unii oameni trebuie să și înțeleagă de ce ascultă, de ce e așa, și nu altfel, dar asta e o altă poveste. Oricum, chiar dacă mai scârțâim la alte capitole, cred totuși că iubirea din noi ne salvează ! Iubirea e mai presus de toate, așa se spune…
Acestea fiind zise, închei, sperând că nu vor fi prea mulți cei care să se revolte pentru că ”îndrăznesc să interpretez Biblia de capul meu”. Eu cred că tocmai de aceea ne-a dat Dumnezeu cap… ca să căutăm adevărul, fie bărbați, fie femei ! El îi iubește pe cei ce iubesc Adevărul… orice ar însemna această iubire ! Și îi îndrumă atunci când greșesc.
”Adevărul există, numai minciuna se inventează” (Al. Gheorghe Radu)
”Îndoiala incită la adevăr, pe care îl găsești, dacă îl cauți cu răbdare.”(Hosea Ballou)
Advertisements

Responses

 1. Nu-s religios, dar sunt de acord cu afirmaţia dvs. potrivit căreia bărbatul şi femeia sunt egali. Bărbatul a menţinut pentru mult timp femeia în stare de inferioritate inoculându-i acest gând, cum că ar fi inferioară, lucru care pe el, pe bărbat, nu ar fi putut în niciun caz să-l facă superior. Ba dimpotrivă…

  • D-le Alexandru, spusele dv, dovedesc tocmai că faceți parte din categoria oamenilor cu spiritul deschis (și am avut de la început percepția aceasta în legătură cu dv.). Adevărul nu are sex :), iar faptul că dv. iubiți adevărul este un indiciu în legătură cu nivelul dv. spiritual. Poate că nu sunteți religios – nu e obligatoriu – dar mulți oameni sunt spirituali în fond, prin principiile și structura lor, fără a adera la o religie anume.
   Mulțumesc pentru vizită, și mă bucur că soarta m-a purtat spre pagina dv !

   P,S; Iarăși semnez cu un alt pseudonim, pentru că am ajuns acasă. și de acasă nu mă pot loga pe wordpress.

 2. Senor Alexandru Ioan m-a “devansat”, rezumând ceea ce cred din totdeauna… Prefer sa-l citez pe Louis Aragon:”la femme est l’avenir de l’homme…” 🙂 Jean Ferrat si-a sa voce de neuitat:

 3. Draga mea Melanie, e un dar minunat ! Nu cunoșteam melodia, și nici afirmația lui Aragon, dar e o îmbinare extraordinară ! Și e cu atât mai bine, cu cât versurile apar scrise frumos, așa încât ideile se înțeleg cu ușurință.
  La un moment dat, se spune și de Eva și de păcatul primordial, care a fost răscumpărat, ce mai, e melodia perfectă pentru acest post !

  Te îmbrățișez, și îți urez o seară minunată, în liniște și armonie !

  • Florina, ma bucur ca melodia si celebrele versuri ale lui Aragon ti-au placut… erau prieteni si din pdv politic, ambii de “stânga”… 🙂
   – – –
   Ref. la relatia de egalitate: barbat-femeie… am o veche prietena franceza, medic(médecine du travail) care dupa al-3-lea copil a decis sa renunte la cariera, de comun-acord cu sotu’ ei(inginer), bineînteles, ca sa se ocupe de familie, copii, casa, etc, sa fie disponibila pentru ai ei, far’ sa se “neglijeze” sau sa sa “uite” pe ea-însasi… 🙂 Nu au existat niciodata raporturi de fortza sau vreo rivalitate profesionala între ei, sunt un cuplu solid, unit, durabil, iar ea nu a regretat vreodata hotarârea luata. Satisfactia lor e ca cei 3 fii sunt adulti echilibrati, independenti, responsabili, primii doi sunt ingineri, ca tatal lor, iar al-3-lea va fi tot inginer peste doi ani… în prezent face un master în Argentina! Cum se zice:”que désire le peuple?!” 🙂
   – – –
   De-acord cu tine despre “premii”… 🙂
   – – –
   Sanatate si-o saptamâna usoara… Bonne journée et bonne chance dans toutes tes activités… 🙂 Amitiés toulousaines ensoleillées.

   • Dragă Melanie, cazul descris de tine este minunat, și nu impietează deloc asupra ideii de egalitate ! Ei au luat o hotărâre de comun acord, ea a simțit că acea hotărâre era bună, și viața lor a decurs frumos, în jurul celor mai iubite ființe: copiii. Oricum, atunci când femeile sunt și mame, viețile lor nu le mai aparțin întrutotul ! Dar, cred că tu știi asta foarte bine… Ideea-cheie din ceea ce îmi relatezi tu a fost ”consfătuirea”, consultarea ”celeielalte părți”. El i-a acordat respectul de a-i cere părerea, și i-a vorbit despre o iubire mai mare decât cea pentru libertatea și realizarea ei personală. aceea pentru copii. Și ea, a înțeles ! De fapt, atunci când iubești, nimic nu pare un sacrificiu. În acest caz, amândoi s-au dovedit ființe superioare, care au pus iubirea mai presus de interesele personale. Acesta este un caz minunat, fericit, așa cum nu prea există multe ! Însă, în viață există multe nuanțe… Există multe situații care depășesc ”media acceptată”. Să ne gândim, de exemplu, că ea chiar nu s-ar fi simțit împlinită fără munca ei, sau fără a face ceva, orice, pentru ceilalți, pentru cei mulți ! Există multe cazuri de acest gen. Și, mulți bărbați care înțeleg, și susțin femeile respective. Eu-însămi am avut exemple printre colege: familii care se descurcau și cu copii, și cu munca ambilor părinți. Mai mult, atunci când ea avea nevoie de un curs profesional pentru a-și lărgi orizontul, făceau cu toții sacrificii ca ea să facă acel curs, și totuși erau fericiți, și familia lor unită ! Există însă și situația în care, în mod tacit, se postulează ideea că numai bărbatul trebuie să se realizeze, iar pentru ea, casa este de-ajuns.Cu atât mai mult când există și copii ! E vorba, cred, de diferențele structurale și de viziune dintre cei doi, care nu au fost observate de la început. La început, ne gândim doar la calitățile celuilalt: uite un om bun, merită să am o familie cu el! Dar mai tîrziu, înțelegem că, și cei mai buni oameni, pot fi atât de diferiți structural față de noi, cerințele lor atât de diferite de ale noastre, încât, pur și simplu, conviețuirea pe mai departe devine o suferință pentru ambii.

    Ei, sunt cazuri și cazuri, importantă este însă comunicarea, și o cât mai bună cunoaștere. Atunci când nu îl cunoști bine pe celălalt, ai tentația de a-i atribui și lui trăsăturile tale, mai ales atunci când iubești ! Iar când survine, în fine, cunoașterea, de multe ori ea aduce suferință și neîmplinire. Tocmai de aceea, căsătoriile sunt un lucru foarte serios, care nu ar trebui făcut la întâmplare, sau doar ”ca să fim în rândul lumii.”

    Uite că, fără să vreau, am alunecat într-o dezbatere de altă natură, dar mă opresc aici ! Mulțumesc pentru susținere, și îi doresc numai împliniri familiei de care mi-ai vorbit ! Te îmbrățișez !

 4. Un premiu:
  http://innerspacejournal.wordpress.com/2012/12/14/blog-of-the-year-2012/

  • Dragă Lili, mulțumesc din suflet, chiar voiam să îți scriu, dar timpul meu e la limita. Voiam chiar să te rog să mă înțelegi că nu pot participa la acest ”lanț al blogurilor premiate”, pentru că nu am timp, și nici răbdare. Eu oricum prețuiesc toate blogurile pe care le-am vizitat, iar ”premiul meu” este chiar timpul pe care mă strădui să îl găsesc pentru toate blogurile pe care le iubesc, și care îmi hrănesc sufletul și mintea.

   Știi, cred că nu întâmplător ne simțim atrași de anumite bloguri; e vorba și de un fel de „compatibilitate de structură”, de rezonanță, dar și de un fel de… cum să-i zic ? Regăsire a unor ”familii spirituale”, sau a unor ”colegi de nivel evolutiv”. De parcă Cineva ne îndrumă laolaltă… 🙂

   Te îmbrățișez, și o seară minunată !

   • NU e obligatoriu să răspunzi, e de înțeles.
    Uneori cred că nimic nu e întâmplător, alteori parcă nu reușesc să mai văd o finalizare dorită…
    Zile frumoase!

 5. Din punctul de vedere al creatiei, faptul ca Eva a fost creata dupa Adam, inseamna ca Ea este o rafinare a masculinului. Dumnezeu a creat intai forta bruta si ratiunea. Le-a vazut bune, dar in lipsa de ceva care sa le uneasca cu El. Si atunci a creat Femeia, rezervor nesecat de iubire si afectiune.

 6. Mulțumesc, centrefold, se vede că ești o ființă plină de sensibilitate ! Dealtfel, și postările tale o dovedesc.
  Ai dreptate în cea mai mare parte :). cu un adaus, totuși: există și cazuri când ”masculinul” nu este echivalent cu forta bruta, iar ”femininul” nu este intotdeauna o ”rafinare” a masculinului. Oamenii au evoluat mult de la acel moment primordial, și tocmai de aceea, învățăturile care se potriveau atunci, acum sunt mult desuete. Bărbații și femeile sunt foarte complecși (totuși, mai mult femeile, aș zice 🙂 ) și rar mai găsim astăzi tipul de bărbat, sau de femeie ”clasică”. Iar când îl găsim, cel mai adesea, ne vine să zâmbim – asta, dacă nu ne enervează mai întâi. 🙂 Poate că înțelegi ce vreau să spun, dacă te gândești la psihologia și rolurile ”clasice” ale bărbatului și femeii.

  Oricum. îți mulțumesc încă o dată pentru înțelegere și sensibilitate, și îți urez un Nou An cu bine !

 7. […] Pentru completare: Iar femeia să asculte de bărbat (I) […]

 8. […] Pentru completare: Iar femeia să asculte de bărbat (I) […]

 9. […] Pentru completare: https://childagain.wordpress.com/2012/12/13/iar-femeia-sa-asculte-de-barbat/ […]

 10. […] https://childagain.wordpress.com/2012/12/13/iar-femeia-sa-asculte-de-barbat/ […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Viata te iubeste!

“One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.”

Incercari

de ginduri

Cartea cu desene

Un loc in care am stins deznadejdea si am aprins speranta! Un loc cu praf de vise implinite!

ancalavinia

...din inima, cu suflet

drumuldinmine

Salut frumusețea din tine și în tăcere îți iubesc întunericul, OM.

Bio Vivo Terapii

Vindecarea este modul de comunicare al Spiritului!

biovivoblog

Bio este viata

Haide la ţară!

Viaţa unui orăşean la ţară. Ieşirea din sistem!

IMENSITATEA IUBIRII CU MARIA BOTNARU

Port cuvântul, că-i sunt omul, care-i duce-un rost, ca pomul: Nu-i pe lume armonie mai înaltă și mai vie, ca frumoasa POEZIE! Maria BOTNARU

nou despre nou

pace si lumina - pastrati rodul vietii

Zully's Words

Citește și mergi mai departe

Muzica care sapa

This WordPress.com site is the bee's knees

Subconstientul genial

Speranta noastra spre nemurire

Trezire divina

Lumina si iubire - IUBITI-VA DRAGII MEI !!!

Alexandru V. Dan

Proza . Fantasy . Poezie . Eseu

Blogul unui om

Ești liber să trăiești.

Artele şi ştiinţele vieţii

Safiriu e sufletul meu, călător impregnat cu tainice lumi, amuş un catarg cu peri mătăsoşi, mânezi o crisalidă de cerneală.

Insula Ekklesia

Un blog pentru (tine)ri - Sa ai primavara in suflet mereu!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

naomikko

Have a great journey.

innerspacejournal

O revistă de explorare a frumosului din gând

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: